Skip to content
usafrtxoebis nishnebi

სამუშაო სივრცეებში უსაფრთხოების ნიშნები ახალი რეგლამენტის მიხედვით დარეგულირდება

2023 წლის პირველი იანვრიდან ძალაში შედის ახალი რეგლამენტი, – საქართველოს მთავრობის 457-ე დადგენილება – ტექნიკური რეგლამენტისსამუშაო სივრცეში უსაფრთხოების ან/და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე, რომლის მიხედვითაც, სამუშაო სივრცეში შესაბამისი უსაფრთხოების ნიშნები უნდა განთავსდეს.

აღსანიშნია, რომ ეს რეგლამენტი ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში იქნა მიღებული და ის ახლოსაა ევროკავშირის 92/58/EEC დირექტივასთან. თავად ევროკავშირის ეს დირექტივა კი იყენებს ISO 7010 სტანდარტს უსაფრთხოების ნიშნების შესახებ.

რეგლამენტის მიხედვით ყველა დამსაქმებელი ვალდებულია იმ სამუშაო სივრცეებში და სამუშაო ადგილზე, სადაც არსებობს გარკვეული საფრთხეები და მათგან გამომდინარე რისკების მინიმუმამდე შემცირება ვერ ხერხდება, აუცილებელია განთავსდეს შესაბამისი უსაფრთხოების ნიშნები. ასევე, დამსაქმებელი ვალდებულია მოახდინოს დასაქმებულთა ინფორმირება, სწავლება და ჩართულობა გამოყენებული ნიშნების შესახებ.

შრომის უსაფრთხოების სფეროში არსებობს 4 ძირითადი და 1 დამატებითი ტიპის ნიშნები. ესენია:

1) ამკრძალავი ნიშნები – წითელი ფერის – კრძალავს გარკვეულ მოქმედებებს

2) გამაფრთხილებელი ნიშნები – ყვითელი ფერის – აფრთხილებს საფრთხის არსებობის შესახებ

3) სავალდებულო ნიშნები – ლურჯი ფერის – ადგენს კონკრეტული ქმედების განხორციელების ვალდებულებას

4) საგანგებო სიტუაციების და საევაკუაციო ნიშნები – იძლევა ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციებისას და ევაკუაციისას ქცევისა და სამაშველო საშუალებების შესახებ

5) სხვა საინფორმაციო ნიშნები – სხვა ნიშნები, რომლებსაც აქვთ მიზანი გაავრცელონ გარკვეული ინფორმაცია. მაგალითად – სახანძრო უსაფრთხოებაზე, დასაშვებ წონებზე, დასაშვებ სიჩქარეზე, ა.შ.

აღნიშნულ ტიპებში შედის სხვა მრავალი ნიშანი, რომლებიც იძლევა ინფორმაციას სხვადასხვა საფრთხეების, აკრძალვებისა და ვალდებულებების შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ნიშნების მწარმოებელმა / დამამზადებელმა ორგანიზაციამ იცოდეს, თუ რა სტანდარტის მიხედვით უნდა დამზადდეს ისინი და რა ვიზუალი უნდა ჰქონდეს თითოეულ ნიშანს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ საკითხს ISO 7010 სტანდარტი არეგულირებს.

საქართველოს მთავრობის 457-ე დადგენილება მოითხოვს, რომ აღნიშნული ნიშნები მუდმივი აბრა/ფირნიშების სახით უნდა განთავსდეს სამუშაო სივრცეებში და ადგილებში. ასევე, მათ ეფექტურობაზე უარყოფით ზეგავლენას არ უნდა ახდენდეს სხვა და სხვა ფაქტორები. მაგალითად:

      • ბევრი ნიშნის ერთმანეთის სიახლოვეს განლაგება;
      • მანათობელი ნიშნის სხვა მსგავსი განათების წყაროს სიახლოვეს გამოყენება;
      • ნიშნების არასწორი განლაგება, არასათანადო რაოდენობა, ცუდი მდგომარეობა (დაზიანება), ან არასწორი ფუნქციონირება;

აბრა/ფირნიშები  განთავსებული უნდა იყოს ხედვის არეალის შესაფერის სიმაღლეზე და მათი შესაბამის ადგილზე განლაგებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ნებისმიერი სახის ბარიერი. ზოგადი საფრთხის შემთხვევაში აბრა/ფირნიშები კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესასვლელთან ან კონკრეტული საფრთხის წყაროს ან ობიექტის უშუალო სიახლოვეს უნდა განლაგდეს. გარდა ამისა, აბრა/ფირნიშები კარგად განათებულ, ადვილად მისადგომ და გამოსაჩენ ადგილებზე უნდა განთავსდეს.

აბრა/ფირნიშები დარტყმის გამძლე და კლიმატური პირობებისადმი მედეგი  მასალებისგან უნდა იყოს დამზადებული და შეესაბამებოდეს არსებულ გარემოს.

SafCo გთავაზობთ ყველანაირი უსაფრთხოების ნიშნების დამზადების სერვისს. ჩვენს მიერ დამზადებული ნიშნები შეესაბამება ISO:7010 სტანდარტს, EU დირექტივებს და საქართველოს მთავრობის 457-ე დადგენილებას.

 

სერვისის შესაკვეთად ეწვიეთ ბმულს!

 

www.safco.ge

ან დაგვიკავშირდით:

(032) 2 83 02 21

 

მსგავსი პოსტები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა – აუთსორსული მომსახურება და სასერტიფიკატო კურსი

ახალი კანონი პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ ამოქმედდა 2024 წლის 1 მარტიდან (მისი ნაწილი), ხოლო რაც შეეხება კომპანიის ვალდებულებას – ჰყავდეს  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი,  ამოქმედდება

რა არის ISO მენეჯმენტ სისტემები და რატომ უნდა დავნერგოთ ორგანიზაციაში?

დღევანდელ დინამიურ ბიზნეს სამყაროში განვითარებადი ორგანიზაციებისთვის  ძლიერი მენეჯმენტის სისტემების შენარჩუნებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამისთვის ერთ-ერთი ძლიერი, ფართოდ გავრცელებული ინსტრუმენტია  სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია – ISO. ISO

ვის და რა ვალდებულებებს აკისრებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი?

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი ამოქმედდება 2024 წლის 1 მარტიდან (მისი ნაწილი), ხოლო რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის დანიშვნის ვალდებულებას ამოქმედდება 2024 წლის

მოგვწერეთ კითხვა

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები

რეგისტრაცია

ტრენგიგზე რეგისტრაციისთვის ამოირჩეთ სასურველი სამართლებრივი პირი