შრომის უსაფრთხოების სერვისები

ჩვენ გთავაზობთ:

შრომის უსაფრთხოების სრული აუთსორსი

SafCo გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების სფეროს სრულად „აუთსორსზე“ გატანას ნებისმიერი სექტორის წარმომადგენელ კომპანიებს. ჩვენ მოგამაგრებთ კანონით განსაზღვრული რაოდენობის შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებულ სპეციალისტებს და უზრუნველვყოფთ შრომის უსაფრთხოების კანონით და საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას:

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და პროცედურების გაწერა, საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება, ინციდენტების ანგარიშგების და მოკვლევის პროცესის დანერგვა, დასაქმებულების ინსტრუქტაჟები და ტრენინგები, შრომის უსაფრთხოების რეგულარული მონიტორინგი, გაზომვების ჩატარება, ა.შ.

პარტნიორი კომპანიების შრომის უსაფრთხოების ტრენინგ პაკეტები

ჩვენი პარტნიორი კომპანიები სრული პაკეტით სარგებლობისას სხვა საკონსულტაციო მომსახურებასთან ერთად სარგებლობენ მათი დასაქმებულების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსებით, რომლებიც მათ რეგულარულად უტარდებათ ჩვენს ტრენინგ ცენტრში.

ტრენინგ პაკეტები თემატურად არის შედგენილი და მოიცავს იმ კონკრეტულ ყურადსაღებ საკითხებს, რაც განვლილი თვის განმავლობაში გამოიკვეთა პარტნიორი კომპანიის ობიექტზე: მაგ. სიმაღლეზე მუშაობა, ელექტრობა, შედუღება, ექსკავაცია, მძიმე ტექნიკის მუშაობა, ერგონომიკა, საკვების უსაფრთხოება და ა.შ.

შრომითი უსაფრთხოების საერთაშორისო ტრენინგები

SafCo არის უმსხვილესი საერთაშორისო შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციის IOSH-ის პარტნიორი და ლიცენზირებული პროვაიდერი.

ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო ტრენინგ კურსების გავლას და შრომის უსაფრთხოების სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სერტიფიკატის აღებას. ეს სერტიფიკატები აღიარებული და აკრედიტირებულია საქართველოს კანონმდებლობის მიერ. დეტალური ინფორმაციისთვის გადადით IOSH-ის კურსების ლინკზე.

გაზომვები

შრომის უსაფრთხოების კომპანია SafCo გთავაზობთ სპეციალური დაკალიბრებული ხელსაწყოებით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საწარმოო გარემოს შემდეგი ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორების გაზომვებს:

ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, ჰაერის ხარისხი (მტვრის შემცველობა), განათება, ვიბრაცია, საწარმოო ხმაური, ა.შ.

ადგილობრივი ტრენინგები

ჩვენთან შეგიძლიათ გაიაროთ შრომის უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სხვა სფეროების - მათ შორის სამშენებლო უსაფრთხოების კურსები და ტრენინგები, მრვალრიცხოვანი არჩევანით.

ეს კურსები საუკეთესო საშუალებაა თქვენი დასაქმებულებისა და თანამშრომლებისთვის, რათა აიმაღლონ კვალიფიკაცია და ცნობიერება შრომის უსაფრთხოების სხვადასხვა მიმართულებებში. კურსებს უძღვებიან კონკრეტული სფეროს პროფესიონალები და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ტრენერები.

აუდიტი

SafCo გთავაზობთ თქვენს ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების ნულოვანი აუდიტის ჩატარებას, რომლის ფარგლებშიც კვალიფიციური და საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული (OHSAS 18001 Lead Auditor) პროფესიონალები შეამოწმებენ ორგანიზაციის სრულ შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემებს.

აუდიტის შედეგად გამოვლინდება დამკვეთი ორგანიზაციის ყველა შეუსაბამობა საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებთან; გაიწერება რეკომენდაციები და შემუშავდება შესაბამისი ანგარიში.