შრომის უსაფრთხოების სერვისები

ჩვენ გთავაზობთ:

ხარაჩოს ინსპექტირება და ექსპერტული დასკვნა

SafCo გთავაზობთ სამშენებლო ხარაჩოების ინსპექტირებას და შესაბამისი ექსპერტული დასკვნების მომზადებას. სამშენებლო ხარაჩო, 477-ე ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით, უნდა იყოს ქარხნული წარმოების და ჰქონდეს ქართულ ენაზე ნათარგმნი,

გაიგეთ მეტი

აუდიტი

SafCo გთავაზობთ თქვენს ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების ნულოვანი აუდიტის ჩატარებას, რომლის ფარგლებშიც კვალიფიციური და საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული (OHSAS 18001 Lead Auditor) პროფესიონალები შეამოწმებენ ორგანიზაციის სრულ შრომის უსაფრთხოების

გაიგეთ მეტი

დეზინფექცია

SafCo გთავაზობთ თქვენი სამუშაო სივრცის სრულ დეზინფექციას მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდით სამუშაოებს ჩაატარებს ISO 9001:2015 და BS EN 16636:2015 (ევროკავშირის სტანდარტი დეზინფექციის დარგში) სერტიფიკატების მფლობელი გუნდი.

გაიგეთ მეტი

HACCP -ის სისტემის დანერგვა და კონსულტირება

საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის (HACCP) დანერგვის საკონსულტაციო მომსახურება 2021 წლის 1 ივნისიდან საქართველოში ძალაში შევიდა ახალი დადგენილება, რომლის თანახმადაც, სხვადასხვა სექტორის ბიზნესოპერატორებს,

გაიგეთ მეტი

ადგილობრივი ტრენინგები

ჩვენთან შეგიძლიათ გაიაროთ შრომის უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სხვა სფეროების – მათ შორის სამშენებლო უსაფრთხოების კურსები  და ტრენინგები, მრვალრიცხოვანი არჩევანით. ეს კურსები საუკეთესო საშუალებაა თქვენი

გაიგეთ მეტი

საექსპერტო დასკვნები

ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტები განახორციელებენ სამუშაო პროცესების, მოწყობილობების და დანადგარების ინსპექტირებას და შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის შემუშავებას. მაგალითად: ხარაჩოების, ამწე მოწყობილობების, მძიმე ტექნიკის და სხვა.

გაიგეთ მეტი

გაზომვები

შრომის უსაფრთხოების კომპანია SafCo  გთავაზობთ სპეციალური დაკალიბრებული ხელსაწყოებით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საწარმოო გარემოს შემდეგი ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორების გაზომვებს: ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე,

გაიგეთ მეტი

ISO – მენეჯმენტ სისტემების დანერგვა და კონსულტირება

საფკოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალი პროდუქტი არის ორგანიზაციებში ISO 14001, ISO 45001 და ISO 9001 ის მართვის სისტემების დანერგვა და კონსულტირება. ჩვენი ISO-ს აუდიტორები და

გაიგეთ მეტი

ტრენინგ რესურსების ონლაინ პლატფორმა

საფკოს გააჩნია საქართველოში პირველი და ერთადერთი შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების ონლაინ პლატფორმა – www.academy.safco.ge პლატფორმაზე არსებული რესურსები დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გამოიყენონ როგორც საკუთარი ცოდნის გასაღრმავებლად, ასევე

გაიგეთ მეტი

შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო ტრენინგები

SafCo არის უმსხვილესი საერთაშორისო  შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციის IOSH-ის პარტნიორი და ლიცენზირებული პროვაიდერი. ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო ტრენინგ კურსების გავლას და შრომის უსაფრთხოების სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული

გაიგეთ მეტი

შრომის უსაფრთხოების სრული მომსახურება – “აუთსორსი”

  ჩვენ ვართ ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების პირველი საკონსულტაციო კომპანია საქართველოში. შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო ორგანიზაცია IOSH (Institution of Occupational Safety & Health) -თან პარტნიორობა,

გაიგეთ მეტი

შრომის უსაფრთხოების სრული აუთსორსი

SafCo გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების სფეროს სრულად „აუთსორსზე“ გატანას ნებისმიერი სექტორის წარმომადგენელ კომპანიებს. ჩვენ მოგამაგრებთ კანონით განსაზღვრული რაოდენობის შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებულ სპეციალისტებს და უზრუნველვყოფთ შრომის უსაფრთხოების კანონით და საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას:

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და პროცედურების გაწერა, საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება, ინციდენტების ანგარიშგების და მოკვლევის პროცესის დანერგვა, დასაქმებულების ინსტრუქტაჟები და ტრენინგები, შრომის უსაფრთხოების რეგულარული მონიტორინგი, გაზომვების ჩატარება, ა.შ.

შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო ტრენინგები

SafCo არის უმსხვილესი საერთაშორისო შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციის IOSH-ის პარტნიორი და ლიცენზირებული პროვაიდერი.

ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო ტრენინგ კურსების გავლას და შრომის უსაფრთხოების სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სერტიფიკატის აღებას. ეს სერტიფიკატები აღიარებული და აკრედიტირებულია საქართველოს კანონმდებლობის მიერ. დეტალური ინფორმაციისთვის გადადით IOSH-ის კურსების ლინკზე.

ტრენინგ რესურსების ონლაინ პლატფორმა

საფკოს გააჩნია საქართველოში პირველი და ერთადერთი შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების ონლაინ პლატფორმა - www.academy.safco.ge პლატფორმაზე არსებული რესურსები დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გამოიყენონ როგორც საკუთარი ცოდნის გასაღრმავებლად, ასევე თავიანთ კომპანიებში დასაქმებულთათვის კანონით და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემებით მოთხოვნილი ტრენინგ კურსების ჩასატარებლად. შრომის უსაფრთხოების ყველა თემატიკის ტრენინგი უკვე მარტივად ხელმისაწვდომია!

ISO - მენეჯმენტ სისტემების დანერგვა და კონსულტირება

საფკოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალი პროდუქტია ორგანიზაციებში ISO 18001, ISO 45001 და ISO 9001 ის მართვის სისტემების დანერგვა და კონსულტირება. ჩვენი ISO-ს აუდიტორები და წამყვან ექსპერტებს ამ სისტემების ქართულ ბაზარზე დანერგვის 20 წლიანი გამოცდილება აქვთ. საფკომ ამ პროდუქტის განვითარება 2020 წელს დაიწყო და ჩვენ უკვე რამდენიმე მსხვილ ორგანიზაციაში წარმატებით დავნერგეთ ISO სტანდარტები.

გაზომვები

შრომის უსაფრთხოების კომპანია SafCo გთავაზობთ სპეციალური დაკალიბრებული ხელსაწყოებით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საწარმოო გარემოს შემდეგი ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური ფაქტორების გაზომვებს:

ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, ჰაერის ხარისხი (მტვრის შემცველობა), განათება, ვიბრაცია, საწარმოო ხმაური, ა.შ.

საექსპერტო დასკვნები

ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტები განახორციელებენ სამუშაო პროცესების, მოწყობილობების და დანადგარების ინსპექტირებას და შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის შემუშავებას. მაგალითად: ხარაჩოების, ამწე მოწყობილობების, მძიმე ტექნიკის და სხვა.

ადგილობრივი ტრენინგები

ჩვენთან შეგიძლიათ გაიაროთ შრომის უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სხვა სფეროების - მათ შორის სამშენებლო უსაფრთხოების კურსები და ტრენინგები, მრვალრიცხოვანი არჩევანით.

ეს კურსები საუკეთესო საშუალებაა თქვენი დასაქმებულებისა და თანამშრომლებისთვის, რათა აიმაღლონ კვალიფიკაცია და ცნობიერება შრომის უსაფრთხოების სხვადასხვა მიმართულებებში. კურსებს უძღვებიან კონკრეტული სფეროს პროფესიონალები და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ტრენერები.

პარტნიორი კომპანიების შრომის უსაფრთხოების ტრენინგ პაკეტები

ჩვენი პარტნიორი კომპანიები სრული პაკეტით სარგებლობისას სხვა საკონსულტაციო მომსახურებასთან ერთად სარგებლობენ მათი დასაქმებულების კვალიფიკაციის ასამაღლებელი შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსებით, რომლებიც მათ რეგულარულად უტარდებათ ჩვენს ტრენინგ ცენტრში.

ტრენინგ პაკეტები თემატურად არის შედგენილი და მოიცავს იმ კონკრეტულ ყურადსაღებ საკითხებს, რაც განვლილი თვის განმავლობაში გამოიკვეთა პარტნიორი კომპანიის ობიექტზე: მაგ. სიმაღლეზე მუშაობა, ელექტრობა, შედუღება, ექსკავაცია, მძიმე ტექნიკის მუშაობა, ერგონომიკა, საკვების უსაფრთხოება და ა.შ.

დეზინფექცია

საფკო გთავაზობთ თქვენი სამუშაო სივრცის სრულ დეზინფექციას მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდით სამუშაოებს ჩაატარებს ISO 9001:2015 და BS EN 16636:2015 (ევროკავშირის სტანდარტი დეზინფექციის დარგში) სერტიფიკატების მფლობელი გუნდი. სამუშაო სივრცის რეგულარული დეზინფექცია, ჰიგიენის წესების დაცვასთან ერთად, საუკეთესო საშუალებაა თქვენი თანამშრომლებისა და მომხმარებლების პანდემიისგან დასაცავად.

აუდიტი

SafCo გთავაზობთ თქვენს ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების ნულოვანი აუდიტის ჩატარებას, რომლის ფარგლებშიც კვალიფიციური და საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული (OHSAS 18001 Lead Auditor) პროფესიონალები შეამოწმებენ ორგანიზაციის სრულ შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემებს.

აუდიტის შედეგად გამოვლინდება დამკვეთი ორგანიზაციის ყველა შეუსაბამობა საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებთან; გაიწერება რეკომენდაციები და შემუშავდება შესაბამისი ანგარიში.