ხარაჩოების შემოწმება და ექსპერტული დასკვნები

ხარაჩოს ინსპექტირება და ექსპერტული დასკვნა

SafCo გთავაზობთ სამშენებლო ხარაჩოების ინსპექტირებას და შესაბამისი ექსპერტული დასკვნების მომზადებას. სამშენებლო ხარაჩო, 477-ე ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით, უნდა იყოს ქარხნული წარმოების და ჰქონდეს ქართულ ენაზე ნათარგმნი, ნოტარიულად დამოწმებული წარმოშობის სერტიფიკატი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო პროცესში გამოიყენება კუსტარულად აწყობილ ხარაჩო, მისი მდგრადობის შესახებ უნდა არსებობდეს ექსპერტული დასკვნა.

ჩვენი პროფესიონალი გუნდი განახორციელებს ნებისმიერი ტიპის ხარაჩოს ინსპექტირებას და გასცემს შესაბამის დასკვნებს თუ რეკომენდაციებს. ჩვენი გუნდი შედგება საერთაშორისო სერტიფიცირებისა და მრავალწლიანი გამოცდილების სპეციალისტებისგან.

სხვა შრომის უსაფრთხოების სერვისები