Skip to content

შრომის უსაფრთხოების სრული მომსახურება – “აუთსორსი”

2019 წლის 1 სექტემბრიდან ძალაში შევიდა შრომის უსაფრთხოების ორგანული კანონი, რომელიც აწესრიგებს დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფ სხვა პირთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. კანონით დადგენილი ვალდებულებები ვრცელდება ყველა საჯარო და კერძო ორგანიზაციაზე, მიუხედავად მათი საქმიანობისა.

შრომის უსაფრთხოების სრული საკონსულტაციო მომსახურება ორგანიზაციებში მოიცავს შემდეგი საქმიანობების ეტაპობრივ განხორციელებას:

 • საერთაშორისო სერტიფიცირების, ლოკალური აკრედიტაციის და შესაბამისი გამოცდილების მქონე შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომაგრება;
 • კომპანიის პირველადი აუდიტი;
 • სამუშაო რისკების შეფასება, შესაბამისი დოკუმენტის შემუშავება და მისი მუდმივი განახლება კანონმდებლობის მოთხოვნის მიხედვით;
 • დოკუმენტაციის მომზადება: შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა, პროცედურები / შ.უ. გეგმა, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, ინსპექტირების ჩეკლისტების მომზადება, შრომის უსაფრთხოების ჟურნალის წარმოება.
 • დასაქმებულთათვის პირველადი შრომის უსაფრთხოების ტრენინგის ჩატარება;
 • საკლასო ტრენინგები ორგანიზაციის მენეჯერული და სხვა რელევანტური პოზიციებისთვის;
 • ინციდენტების ანგარიშგების და მოკვლევის სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა;
 • რეგულარული ინსპექტირებების პროგრამის დანერგვა და უზრუნველყოფა;
 • ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილ ხარვეზებზე გამოსასწორებელი დავალებების გაწერა და მათი დახურვის / შესრულების მონიტორინგი (ე.წ. Action Tracking System);
 • შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარემო მახასიათებლების გაზომვა (ქიმიური, ფიზიკური, ბიოლოგიური ფაქტორების გაზომვა);
 • სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების გაცემა;
 • რეკომენდაციები სახანძრო სისტემების გამართული ფუნქციონირებისთვის;
 • ყველა ახალი რეგლამენტის მოთხოვნის ზედმიწევნით გაანალიზება და ორგანიზაციაში შესაბამისი სისტემების დანერგვა;
 • იურიდიული კონსულტაცია შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით.

ჩვენ გავხდით თქვენს სამუშაო სივრცეს მაქსიმალურად უსაფრთხოს თქვენი დასაქმებულებისთვის, რაც იქნება ჯანმრთელი და წარმატებული გუნდის შენარჩუნების გარანტი.

SafCo – თქვენი საიმედო პარტნიორი უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნასა და შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიღწევაში!

სხვა შრომის უსაფრთხოების სერვისები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი ამოქმედდება 2024 წლის 1 მარტიდან (მისი ნაწილი), ხოლო რაც შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის დანიშვნის ვალდებულებას ამოქმედდება 2024 წლის

გაიგეთ მეტი »

შრომის უსაფრთხოების სოფტის დანერგვა – SafePRO

SafePRO არის SafCo-ს მორიგი ინოვაციური პროექტი, რომლის მიზანია, ერთ სივრცეში თავმოყრილი დოკუმენტაციის, ინფორმაციისა და ინსრუმენტების მეშვეობით გაამარტივოს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის ყოველდღიური საქმიანობა და უზრუნველყოს უსაფრთხო

გაიგეთ მეტი »

პრაქტიკული საევაკუაციო სწავლება

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, კერძოდ 370-ე დადგენილების, N6 დანართის “სახანძრო უსაფრთხოების სწავლება” მე-11 პუნქტის მიხედვთ: პრაქტიკული სწავლების ჩატარება სავალდებულოა ნახევარ წელიწადში ერთხელ ხანძარსაშიში წარმოების, მასობრივი თავშეყრის

გაიგეთ მეტი »

მოგვწერეთ კითხვა

სერვისის შეკვეთა

რეგისტრაცია

ტრენგიგზე რეგისტრაციისთვის ამოირჩეთ სასურველი სამართლებრივი პირი