აუდიტი

SafCo გთავაზობთ თქვენს ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების ნულოვანი აუდიტის ჩატარებას, რომლის ფარგლებშიც კვალიფიციური და საერთაშორისოდ სერტიფიცირებული (OHSAS 18001 Lead Auditor) პროფესიონალები შეამოწმებენ ორგანიზაციის სრულ შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემებს.

აუდიტის შედეგად გამოვლინდება დამკვეთი ორგანიზაციის ყველა შეუსაბამობა საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებთან; გაიწერება რეკომენდაციები და შემუშავდება შესაბამისი ანგარიში.

სხვა შრომის უსაფრთხოების სერვისები