დეზინფექცია

SafCo გთავაზობთ თქვენი სამუშაო სივრცის სრულ დეზინფექციას მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდით სამუშაოებს ჩაატარებს ISO 9001:2015 და BS EN 16636:2015 (ევროკავშირის სტანდარტი დეზინფექციის დარგში) სერტიფიკატების მფლობელი გუნდი. სამუშაო სივრცის რეგულარული დეზინფექცია, ჰიგიენის წესების დაცვასთან ერთად, საუკეთესო საშუალებაა თქვენი თანამშრომლებისა და მომხმარებლების პანდემიისგან დასაცავად.

სხვა შრომის უსაფრთხოების სერვისები