ტრენინგ რესურსების ონლაინ პლატფორმა

საფკოს გააჩნია საქართველოში პირველი და ერთადერთი შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების ონლაინ პლატფორმა – www.academy.safco.ge პლატფორმაზე არსებული რესურსები დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გამოიყენონ როგორც საკუთარი ცოდნის გასაღრმავებლად, ასევე თავიანთ კომპანიებში დასაქმებულთათვის კანონით და შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემებით მოთხოვნილი ტრენინგ კურსების ჩასატარებლად. შრომის უსაფრთხოების ყველა თემატიკის ტრენინგი უკვე მარტივად ხელმისაწვდომია!

სხვა შრომის უსაფრთხოების სერვისები