საექსპერტო დასკვნები

ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტები განახორციელებენ სამუშაო პროცესების, მოწყობილობების და დანადგარების ინსპექტირებას და შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის შემუშავებას. მაგალითად: ხარაჩოების, ამწე მოწყობილობების, მძიმე ტექნიკის და სხვა.

სხვა შრომის უსაფრთხოების სერვისები