პანორამა თბილისი - შრომის უსაფრთხოების პროექტი

მართვის სისტემების დანერგვა პანორამა თბილისი

საფკო შრომის უსაფრთხოების კონსულტაციას ანხორციელებს და მართვის სისტემების დანერგვაში უწევს მომსახურებას თბილისში ამჟამად მიმდინარე ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ და მნიშვნელოვან პროექტზე – “პანორამა თბილისი.” ჩვენი წარმომადგენლები უზრუნველყოფენ პროექტის პროცედურულ და დოკუმენტალურ გამართულობას, ყოველდღიურ ზედამხედველობას, შრომითი უსაფრთხოება ტრენინგები – ს და ინსტრუქტაჟების ჩატარებას, რისკების შეფასებისა და ინციდენტების ანგარიშგების / მოკვლევის პროცესის მართვას და ა.შ.