ჩვენი შესრულებული პროექტები

Mercedes-Benz-ის ცენტრი

SafCo-მ უზრუნველყო თბილისში მერსედეს-ბენცის ცენტრის მშენებლობის შრომის უსაფრთხოების სრული დაფარვა. ჩვენი წარმომადგენლები რეგულარულ რეჟიმში ახორციელებდნენ მონიტორინგს, ინსპექტირებას, ტრენინგების და ინსტრუქტაჟების ჩატარებას და ყველა სხვა რელევანტურ სამუშაოებს.

პროექტი დასრულდა მაღალი პოტენციალის მქონე ინციდენტების გარეშე, რაც მშენებარე კომპანია INSI-ს და SafCo-ს შრომის უსაფრთხოების ექსპერტების ერთობლივი მუშაობის შედეგია.