ჩვენი შესრულებული პროექტები

გრინჰილ რეზიდენსი

საფკო აწარმოებს გრინჰილ რეზიდენსის მშენებლობის პროცესის შრომის უსაფრთხოების ზედამხედველობა – ს. ჩვენი სერტიფიცირებული და კვალიფიციური წარმომადგენელი მიმაგრებულია სამშენებლო პროცესზე და უზრუნველყოფს სამუშაოების უსაფრთხოდ წარმართვას.