ჩვენი შესრულებული პროექტები

Energo-Pro - ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა

SafCo-მ გაიარა ინტენსიური შერჩევის პროცესი და მიეცა საშუალება განეხორციელებინა მის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და საპასუხისმგებლო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ კომპანია Energo-Pro-ს 15-ი ჰიდროელექტროსადგურისთვის შევიმუშავეთ ავარიული დაღვრის ლიკვიდაციის სამოქმედო გეგმა. 

პროექტის ფარგლებში შემოწმდა 15-ვე ჰიდროელექტროსადგური, შეფასდა ნავთობპროდუქტების (ზეთების) დაღვრის რისკები, შემუშავდა ოპერირების შედეგად წარმოქმნილი ზეთების დაღვრის ავარიულ ინციდენტებზე ეფექტური რეაგირების მოცულობითი გეგმა და ყველა სადგურზე ჩატარდა ამ გეგმის რელევანტური თანამშრომლებისთვის გაცნობითი ტრენინგი.