Skip to content

NEBOSH-ის სერტიფიცირება SafCo-სთან ერთად

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ეროვნული გამოცდების საბჭო (NEBOSH) არის წამყვანი გლობალური ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი კვალიფიკაციის ამაღლებას. NEBOSH საერთაშორისოდ აღიარებული კვალიფიკაცია ხელს უწყობს უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი პროფესიონალების კომპეტენციის ამაღლებას და უმაღლესი დონის განათლების მიღებას. NEBOSH-ის კვალიფიკაციას დიდ პატივს სცემენ და უპირატესობას ანიჭებენ მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების მთავრობები თუ დამსაქმებლები.

NEBOSH-ის სერტიფიცირება მსოფლიოს მასშტაბით სულ 550,000-მდე სპეციალისტს აქვს მოპოვებული.

ორგანიზაცია NEBOSH მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვის პროფესიონალთა საზოგადოებაში. NEBOSH-ის კვალიფიკაციის საშუალებით, მოსწავლეებსა და მათ დამსაქმებლებს სამუშაოსთან დაკავშირებული საფრთხეების იდენტიფიცირებითა და მათი მართვით  შეუძლიათ გააუმჯობესონ ადამიანების ცხოვრება მთელს მსოფლიოში.

SafCo გთავაზობთ მოიპოვოთ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი რანგის სერტიფიკატი შრომის უსაფრთხოების სფეროში. SafCo-ს გამოცდილი ექსპერტები / მრჩეველები გაგიწევენ კვალიფიციურ დახმარებს NEBOSH-ის სერტიფიცირების ყველა საფეხურზე.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

 1. ონლაინ პლატფორმაზე NEBOSH-ის კურსზე რეგისტრაცია
 2. დახმარება მიღებული სასწავლო მასალების დამუშავებაში, არსებული საკითხების სწორად ინტერპრეტირებასა და გამოცდისთვის მომზადებაში
 3. NEBOSH-ის ონლაინ გამოცდაზე რეგისტრაცია
 

SafCo შესაძლებლობას გაძლევთ გაიაროთ NEBOSH-ის ყველაზე გავრცელებული სასწავლო კურსი და მიიღოთ შესაბამისი კვალიფიკაცია შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით (NEBOSH-ის საერთაშორისო სერტიფიკატი ან დიპლომი).

 • NEBOSH International General Certificate in Occupational Health & Safety
 • NEBOSH International Diploma Occupational Health & Safety
 

NEBOSH-ის სერტიფიკატის მფლობელები ითვლებიან შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მაღალი დონის ექსპერტებად, ხოლო NEBOSH-ის დიპლომის მფლობელებს ამ სფეროს უმაღლესი კვალიფიკაცია ენიჭებათ.

კურსის აღწერა:

NEBOSH საერთაშორისო ზოგადი სერთიფიკატის (NEBOSH International General Certificate) კვალიფიკაცია შექმნილია იმისთვის, რომ სტუდენტებს მისცეს თავდაჯერებულობა, რათა პრაქტიკაში გამოიყენონ ის ცოდნა და უნარები, რომლებსაც აითვისებენ სწავლის პროცესში.

ვისთვის არის განკუთვნილი NEBOSH სერთიფიკატი?

NEBOSH-ის საერთაშორისო გენერალური სერთიფიკატი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს კარიერის დაწყება შრომის უსაფრთხოების სფეროში ან/და სურთ კარიერული წინსვლა.

რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებს მსმენელი?

NEBOSH კვალიფიკაცია ხელმისაწვდომია ნებისმიერ ინდუსტრიაში სხვადასხვა კარიერულ საფეხურზე მყოფი ადამიანისთვის. სასურველია (მაგრამ არა აუცილებელი) მსმენელს გავლილი ჰქონდეს IOSH მართე უსაფრთხოდ საერთაშორისო კურსი.

ძირითადი თემები

NEBOSH საერთაშორისო ტრენინგი მოიცავს ხუთ ძირითად თემას (იხილეთ სილაბუსი):

 • სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სამართლებრივი მოთხოვნები
 • ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემების დანერგვა
 • სამუშაო ადგილის საფრთხის იდენტიფიცირება
 • საფრთხის კონტროლის მეთოდები
 • ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება და გაგება
 

აღიარება მსოფლიოს მასშტაბით:

NEBOSH კვალიფიკაცია გლობალურად აღიარებულია, როგორც წამყვანი სტანდარტი შრომის უსაფრთხოების სფეროში.

 • აკმაყოფილებს ხარისხის სპეციფიკურ კრიტერიუმებს
 • შეიცავს შესაბამის შინაარსს
 • იყენებს შეფასების შესაბამის მეთოდოლოგიას
 • შედგენილია პროფესიულ სტანდარტებთან შესაბამისად (NOS)

 

კურსის მსვლელობა და განრიგი

NEBOSH-ის კურსზე რეგისტრაციისთანავე, მსმენელს ეხსნება წვდომა ონლაინ პლატფორმაზე. შესაბამისად, მისთვის ხელმისაწვდომი ხდება სხვადასხვა სასწავლო მასალა, რომელიც მოიცავს; ვიდეო, აუდიო, ინტერაქტიული თამაშებს, ვიქტორინებს და სხვა მულტიმედიური შინაარსის ელემენტებს.

კურსის ფარგლებში, მსმენელს გამოყოფილი აქვს 5-12 თვე, რა პერიოდშიც უნდა დაამუშავოს განთავსებული მასალები.

 • კურსის ლიტერატურა – ინგლისური
 • კურსის ენა – ინგლისური
 • მხარდაჭერა – ინგლისური/ქართული
 

NEBOSH ტესტირება – სერტიფიკატის მისაღებად, მსმენელებმა წარმატებით უნდა ჩააბარონ თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტი. NEBOSH-ის გამოცდა ბარდება ყოველთვიურად ონლაინ რეჟიმში. SafCo უზრუნველყოფს მსმენელთა გამოცდაზე რეგისტრაციას და ფასილიტაციას.

სერტიფიკატი – გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ, ჩამოდის  NEBOSH-ის მიერ გაცემული ინგლისურენოვანი სერტიფიკატი.

NEBOSH-ის კურსის საფასური – £ 870 (ფუნტის ექვივალენტი ლარში)

SafCo-ში ასევე შეგიძლიათ მოიპოვოთ NEBOSH-ის დიპლომი შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის საკითხებში.

დამატებით ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე: 599 57 97 56

მოგვწერეთ კითხვა

რეგისტრაცია

ტრენგიგზე რეგისტრაციისთვის ამოირჩეთ სასურველი სამართლებრივი პირი