კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ

შრომის უსაფრთხოება საქართველოში - კანონმდებლობა

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების გასაცნობად ჩამოტვირთეთ შესაბამისი კანონი