შრომის და სამშენებლო უსაფრთხოების ტრენინგები

IOSH-ის საერთაშორისო შრომის უსაფრთხოების კურსი სამშენებლო სექტორში მომუშავე მენეჯერებისთვის

პირველად საქართველოში, საფკო გთავაზობთ IOSH-ის მიერ

ლიცენზირებულ შრომის უსაფრთხოების სასწავლო კურსს:

„IOSH – ჯანმრთელობა, შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა სამშენებლო სექტორში“

IOSH-ი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და გავლენიანი ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო ორგანიზაციაა. ის მსოფლიო ბაზრის ლიდერია და ყოველწლიურად 179000-ზე მეტ ადამიანს ატრენინგებს ამ სფეროში. საფკო გთავაზობთ IOSH-ის შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სასწავლო კურსს „ჯანმრთელობა, შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა სამშენებლო სექტორში“. შრომის უსაფრთხოების კომპანია საფკო-მ და მისმა საერთაშორისო კვალიფიკაციისა და სერტიფიცირების მქონე ტრენერებით დაკომპლექტებულმა ჯგუფმა პირველმა მოიპოვა IOSH-ის ოფიციალური ლიცენზია ამ კურსის ჩატარებაზე საქართველოში – ქართულ ენაზე.

შრომის უსაფრთხოების სასწავლო კურსი

სამშენებლო უსაფრთხოების კურსის შესახებ

უსაფრთხოების სასწავლო კურსი დეტალურად განიხილავს სამშენებლო პროცესისას გასათვალისწინებელ შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საკითხებს: საფრთხეების იდენტიფიცირებას და რისკების შეფასებას, სამშენებლო პროცესთან ასოცირებულ საფრთხეებს და მათ მართვას, ობიექტის სწორად მოწყობის პრინციპებს, სწორი ანგარიშგებისა და სტატისტიკის წარმოების მეთოდებს, ა.შ.

ვისთვისაა განკუთვნილი აღნიშნული უსაფრთხოების კურსი?

სამშენებლო უსაფრთხოების კურსი განკუთვნილია სამშენებლო სექტორში მომუშავე ან სხვა დაინტერესებული ყველა პირისთვის: კომპანიის დირექტორები, მშენებლობის მენეჯერები, საქმის მწარმოებლები, ჯგუფის ხელმძღვანელები, შრომის უსაფრთხოების წარმომადგენლები, ინჟინრები, ა.შ.

კურსზე რეგისტრაცია და დაკომპლექტება დაიწყება უახლოეს მომავალში.

გთხოვთ დაელოდოთ დამატებით ინფორმაციას.