საგანგებო მდგომარეობის მართვა

საგანგებო მდგომარეობის მართვა

COVID-19 პანდემიის პერიოდში საქმიანობის უფლების მოპოვება და უსაფრთხოდ სამუშაოების გაგრძელება

 

მიანდეთ საგანგებო მდგომარეობის მართვა პროფესიონალებს, რომლებიც შეიმუშავებენ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმას, უზრუნველყოფენ, რომ თქვენი კომპანია იყოს ახალ სახელმწიფო რეკომენდაციებთან შესაბამისობაში, მიიღოს სამუშაოების გაგრძელების ნებართვა და აწარმოოს სამუშაოები უსაფრთხოდ!

 

ჩვენ გთავაზობთ:

 1. თქვენს კომპანიაზე საგანგებო სიტუაციების მართვის მენეჯერის მომაგრებას
 2. საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმის შემუშავებას
 3. ამ გეგმაში გაწერილ და სახელმწიფოს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებთან სრულ შესაბამისობაში მოსვლას
 4. სამუშაოების გაგრძელებისათვის საჭირო დოკუმენტაციისა და საბუთების შეგროვებას და სახელმწიფო სტრუქტურებში შესაბამისი განაცხადის შეტანას
 5. სამუშაოების გაგრძელების შემდეგ სამუშაო პროცესის ყოველდღიურ მონიტორინგს და შემუშავებული კონტროლის მექანიზმების დანერგვას:
   • უსაფრთხო მუშაობის და ვირუსის გავრცელების პრევენციის პროცედურების შემუშავება
   • ახალი მოთხოვნების დამსაქმებლისთვის გაზიარება ინსტრუქტაჟის სახით
   • სამუშაო სივრცეში საინფორმაციო ნიშნების განთავსება
   • სამუშაო სივრცეში სადეზინფექციო და ჰიგიენური საშუალებების განთავსება
   • მთელი სამუშაო სივრცის რეგულარული დეზინფექცია
   • სავალდებულო ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მოძიება (პირბადეები, ხელთათმანები, თერმომეტრები)
   • დასაქმებულთა უსაფრთხო ტრანსპორტირების წესების შემუშავება და დანერგვა
   • დასაქმებულების ყოველდღიური კონტროლის და რისკ ჯგუფში მყოფი პირების იდენტიფიცირება
   • რისკ ჯგუფში მყოფი პირების დროებითი იზოლირების და გარიდების უზრუნველყოფა
   • რეგულარულად ახალი რეკომენდაციების, ჩეკლისტების, დოკუმენტების შემუშავება და დასაქმებულებისთვის გაზიარება.
   • სახელმწიფოს ყველა ახალ მოთხოვნასთან შესაბამისობაში მოსვლა.

 

სერვისის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის გასაგებად დაგვიკავშირდით ნომერზე:     599 57 97 56

ან იმეილით: info@safco.ge

მსგავსი პოსტები

საწარმოო ინციდენტის მოკვლევის ბრიტანული პრაქტიკა (მობილური ხარაჩო და ფატალური ინციდენტი)

ჟურნალი IOSH ესაუბრა სტივენ ჰარტლის – შენობების უსაფრთხოებისა და მშენებლობის მთავარ ინსპექტორს, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების აღმასრულებელ დირექტორს (HSE – ბრიტანეთი) ჯარიმა იყო ოთხწლიანი გამოძიებისა

საოფისე და სახლის ავეჯი

ავეჯთან დაკავშირებული საფრთხეები და რეკომენდაციები სახლი და ოფისი – ეს არის სივრცე, სადაც ყველაზე მეტ დროს ვატარებთ და სადაც თავს ყველაზე უსაფრთხოდ და დაცულად ვგრძნობთ.

რა როლს ითამაშებს IOSH -სა და ILO -ს გაერთიანება გლობალურ ჯანმრთელობასა და შრომის უსაფრთხოებაზე?

,,მიუხედავად იმისა, თუ მსოფლიოს რომელ ტერიტორიაზე ცხოვრობთ, – თქვენ გაქვთ უფლება სამსახურიდან სახლში დაბრუნდეთ უსაფრთხოდ და ჯანმრთელი!’’   არცთუ ისე დიდი ხნის წინ, 2021 წლის