Skip to content

პროექტები

როგორ შევიმუშავოთ უსაფრთხო ოპერირების პროცედურები?

  • by

გზამკვლევი შრომის უსაფრთხოების სრული მომსახურება ითვალისწინებს სხვადასხვა დუკუმენტის მომზადების პროცესს, მათ შორის: პოლიტიკა, პროცედურა, რისკების შეფასება, საგანგებო და ინფექციურ დაავადებებზე რეაგირების გეგმა. თითოეული კომპანიისთვის უნდა მომზადდეს ინდივიდუალური დოკუმენტაცია, მათმა ერთობლივმა მოქმედებამ ხელი უნდა შეუწყოს უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნას. შრომის უსაფრთხოების პროცედურა უზრუნველყოფს სამუშაო პროცესების უსაფრთხო შესრულებას და ემსახურება კონკრეტული სამუშაოების ან მანქანა – დანადგარების უსაფრთხოების წესების დაცვას. აღნიშნული დოკუმენტი კონტროლის იერარქიის მე – 4 საფეხურიდან (ადმინისტრაციული კონტროლი) იღებს სათავეს. უსაფრთხო… Read More »როგორ შევიმუშავოთ უსაფრთხო ოპერირების პროცედურები?

პირბადის გამოყენება სამშენებლო სექტორში – კონტროლი თუ დამატებითი საფრთხე?

  • by

Covid-19 – თან ბრძოლის ფარგლებში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავდა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გამოყენების რეკომენდაციები სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის თანამშრომლებისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ სამშენებლო სექტორში დასაქმებული ადამიანების მიერ პირბადეების პერმანენტულ გამოყენებაზე. ვსაუბრობთ იმ პერსონალზე, ვინც ფიზიკურად არის ჩართული სამუშაოებში და ახორციელებს სხვადასხვა სამშენებლო აქტივობებს. პირბადეების ტიპების განხილვა შორს წაგვიყვანს, თუმცა ცალსახად უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეულ რესპირატორულ დაცვას (პირბადეს) გააჩნია თავისი კონკრეტული დანიშნულება სამუშაოს… Read More »პირბადის გამოყენება სამშენებლო სექტორში – კონტროლი თუ დამატებითი საფრთხე?

საგანგებო მდგომარეობის მართვა

  • by

COVID-19 პანდემიის პერიოდში საქმიანობის უფლების მოპოვება და უსაფრთხოდ სამუშაოების გაგრძელება   მიანდეთ საგანგებო მდგომარეობის მართვა პროფესიონალებს, რომლებიც შეიმუშავებენ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმას, უზრუნველყოფენ, რომ თქვენი კომპანია იყოს ახალ სახელმწიფო რეკომენდაციებთან შესაბამისობაში, მიიღოს სამუშაოების გაგრძელების ნებართვა და აწარმოოს სამუშაოები უსაფრთხოდ!   ჩვენ გთავაზობთ: თქვენს კომპანიაზე საგანგებო სიტუაციების მართვის მენეჯერის მომაგრებას საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმის შემუშავებას ამ გეგმაში გაწერილ და სახელმწიფოს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებთან სრულ შესაბამისობაში მოსვლას სამუშაოების გაგრძელებისათვის საჭირო დოკუმენტაციისა და… Read More »საგანგებო მდგომარეობის მართვა

Covid-19 (კორონავირუსი) უსაფრთხოების რჩევები და რეკომენდაციები კომპანიებს

  • by

თქვენთვის მომზადებული რეკომენდაციებისა და დოკუმენტაციის ჩამონათვალი   გლობალური პანდემიის ფონზე აუცილებელია, რომ ყველა კომპანიამ გაიაზროს თავისი როლი საერთო საქმეში და გაიზიაროს სოციალური პასუხისმგებლობა. ამ რთულ პერიოდში ცოტა ხნით უნდა გადავდოთ მხოლოდ კომერციულ მოგებაზე ფიქრი და მაქსიმალურად გავუზიაროთ ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება სხვებს. დამეთანხმებით, რომ სწორედ ასეთი საგანგებო სიტუაციებისას კიდევ უფრო ჩნდება და იზრდება შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის კომპანიების როლი და პასუხისმგებლობა. ყოველდღიურად რადიკალურად იცვლება სიტუაცია, მოთხოვნები და რეგულაციები, მკაცრდება… Read More »Covid-19 (კორონავირუსი) უსაფრთხოების რჩევები და რეკომენდაციები კომპანიებს

ბრძანება სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დადგენის შესახებ – სრული განხილვა და ინსტრუქცია

  • by

რატომ არის შრომის უსაფრთხოებაში რისკების შეფასება დღეს ყველაზე უფრო აქტუალური? როგორც ალბათ უკვე იცით, შრომის უსაფრთხოების სფეროში გვაქვს ახალი რეგულაცია – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-15/ნ, რომელიც 2020 წლის 30 იანვარს შევიდა ძალაში. გვინდა, რომ საფკოს სახელით გავაკეთოთ ამ ახალი ბრძანების მიმოხილვა და მცირე ინსტრუქცია, რომელიც ვფიქრობთ გამოსადეგი იქნება ჩვენი კურსის მსმენელებისთვის, პარტნიორი კომპანიებისთვის და სხვა ყველა დაინტერესებული პირისთვის. პირველ რიგში, სიამაყით გვინდა… Read More »ბრძანება სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დადგენის შესახებ – სრული განხილვა და ინსტრუქცია

შრომის უსაფრთხოება მენეჯერებისთვის

უმაღლესი მენეჯმენტის როლი შრომის უსაფრთხოებაში

  • by

როგორ ხედავენ რიგი მენეჯერები შრომის უსაფრთხოებას? ჩვენი ქვეყანა სულ ცოტა ხნის წინ შეუდგა შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვა-განვითარებას და ამ რთულ გზაზე უამრავ პრობლემას ხვდება და მომავალშიც შეხვდება. ბევრმა წარმატებულმა ქვეყანამ, როგორებიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, სკანდინავიის ქვეყნები და სხვა, ეს გზა დიდი ხნის წინ გაიარეს და უამრავი კვლევების და გამოცდილების შემდეგ სხვადასხვა სახით ერთგვარი ტენდენციები და გამოწვევები გამოკვეთეს. ამ გამოწვევებს შორის ერთ – ერთი უპირველესია უმაღლესი… Read More »უმაღლესი მენეჯმენტის როლი შრომის უსაფრთხოებაში

შრომის უსაფრთხოება

როგორ არჩევენ დამსაქმებლები შრომის უსაფრთხოების კანდიდატებს და რამდენი დიმიტრი გელოვანი გვყავს ქვეყანაში?

  • by

კადრები და სპეციალისტები შრომის უსაფრთხოებაში ბოლო პერიოდში შრომის უსაფრთხოების პერსონალზე მომატებულმა მოთხოვნამ, კომპანიები დააყენა ამ კადრების მოზიდვის და დასაქმების გზაზე, რაც უდავოდ პოზიტიური ძვრაა ამ კუთხით. ბიზნესი “რეკრუტმენტს” საკმაოდ ფრთხილად ეკიდება და ცდილობს, რომ შესაბამისი ვაკანტური პოზიციები მაქსიმალურად მულტიფუნქციური ადამიანებით შეავსოს. დღევანდელი ბლოგ-პოსტი გვინდა დავუკავშიროთ შრომის უსაფრთხოების კადრების აყვანა-გასაუბრების პროცესს და კომპანიების მიერ წაყენებულ შერჩევის კრიტერიუმებს. ჩვენ გავესაუბრეთ არაერთ კანდიდატს, რომლებიც მსგავს პოზიციებზე გასაუბრებაზე და ტესტირებაზე იყვნენ და არა მხოლოდ… Read More »როგორ არჩევენ დამსაქმებლები შრომის უსაფრთხოების კანდიდატებს და რამდენი დიმიტრი გელოვანი გვყავს ქვეყანაში?

შრომის უსაფრთხოება – ხარჯი თუ ინვესტიცია?

  • by

შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი – რა უნდა ვიცოდეთ?  დაახლოებით წელიწად ნახევარია, რაც საქართველოში შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონი ამოქმედდა, რომელიც კომპანიებს შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების ამაღლებას და მინიმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ავალდებულებს. ამა წლის 1 სექტემბრიდან კი ეს კანონი ყველა იურიდიულ პირზე გავრცელდა. რადგან ეს სფერო ჯერ კიდევ ახალია საქართველოს რეალობაში, გვინდა ჩვენი მოსაზრებაც გამოვხატოთ და შევეცადოთ გარკვეულ წილად ნათელი მოვფინოთ რიგ საკითხებს. ამ ჩანაწერით კი გვინდა შრომის უსაფრთხოების სფეროში დახარჯულ თანხებზე… Read More »შრომის უსაფრთხოება – ხარჯი თუ ინვესტიცია?

მოგვწერეთ კითხვა

რეგისტრაცია

ტრენგიგზე რეგისტრაციისთვის ამოირჩეთ სასურველი სამართლებრივი პირი