Skip to content

SafCo

მიკროკლიმატის გაზომვები სამუშაო სივრცეში – დამატებითი ხარჯი ბიზნესისთვის, თუ ინვესტიცია?

  • by

სამუშაო სივრცეში გარემო-მახასიათებლების მაჩვენებლების ინსპექტირებას მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება დასაქმებულთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. საწარმოო მიკროკლიმატი მოიცავს შემდეგი ფიზიკური პარამეტრების ერთობლიობას – ტემპერატურა, ტენიანობა, განათება, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, მტვრის ნაწილაკების შემცველობა ჰაერში,  ხმაური და ვიბრაცია. მიკროკლიმატური პირობების ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს მეტ-ნაკლებად სერიოზული შედეგები როგორც ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ასევე მის შრომისუნარიანობაზე. ტემპერატურა კვლევებით დასტურდება, რომ ტემპერატურა სამუშაო სივრცეში მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს თანამშრომელთა პროდუქტიულობასა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე. დაბალი ტემპერატურა დაკავშირებულია მუშაობის შენელებასა და… Read More »მიკროკლიმატის გაზომვები სამუშაო სივრცეში – დამატებითი ხარჯი ბიზნესისთვის, თუ ინვესტიცია?

NEBOSH სერთიფიკატის გავლენა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

  • by

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში წამყვან კვალიფიკაციებს შორის, NEBOSH სერტიფიკატი პირველ ადგილს იკავებს. როგორც შრომის უსაფრთხოების ტრენინგ კომპანია, ჩვენ მოხარულნი ვართ, რომ  შესაძლებლობა გვაქვს ქართველ მომხმარებელს შევთავაზოთ საერთაშორისო დონის NEBOSH-ის კურსები, მათ შორის NEBOSH საერთაშორისო ზოგადი სერთიფიკატი და NEBOSH დიპლომი შრომის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობის დაცვაში. ამ ბლოგპოსტში ჩვენ ჩავუღრმავდებით NEBOSH კურსების სპეციფიკას, გამოვყოფთ იმას, თუ რატომ ითვლება ისინი ინდუსტრიის ოქროს სტანდარტად, გამოვყოფთ მათ უპირატესობებს და განვმარტავთ, რატომ უნდა მიისწრაფოდეს… Read More »NEBOSH სერთიფიკატის გავლენა შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

პრაქტიკული საევაკუაციო სწავლება ორგანიზაციებში

  • by

საევაკუაციო სწავლება არის იმიტირებული საგანგებო სიტუაცია, დაგეგმილი სცენარით. ამ ტიპის სწავლების დროს ხდება პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება დასაქმებულთათვის. საევაკუაციო სწავლებების ჩატარება რამდენიმე მიზეზის გამო არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ყველა კვალიფიციური და პასუხისმგებლიანი დამსაქმებლისთვის: 1) სწავლება ამზადებს დასაქმებულებს საგანგებო მდგომარეობებისთვის და ევაკუაციის პროცესს ხდის უფრო ეფექტურს და ორგანიზებულს 2) სწავლების დროს მოწმდება საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების შიდა ჯგუფების მუშაობა და ეფექტურობა 3) სწავლებების მეშვეობით ორგანიზაციას შეუძლია გამოავლინოს ხარვეზები ევაკუაციის პროცესში, აღჭურვილობაში, სახანძრო და… Read More »პრაქტიკული საევაკუაციო სწავლება ორგანიზაციებში

რას გულისხმობს სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული პროექტის მიღება/ჩაბარება

  • by

 (ექსპლოატაციაში მიღების პროცესი) საერთაშორისო პრაქტიკა და მიდგომები პრაქტიკაში, პროეტის მიღება/ჩაბარება არის ერთობლივი, ხარისხზე ორიენტირებული, სისტემატიური პროცესი, რომელიც ფოკუსირებულია იმის შემოწმებაზე და დოკუმენტირებაზე, რომ სამშენებლო თუ ინფრასტრუტურული პროექტი და მისი ყველა საექსპლუატაციოდ გამზადებული სისტემა არის დაგეგმილი, დაინსტალირებული, შემოწმებული, გამოცდა გავლილი, ოპერირებადი ისე როგორც დაგეგმილი იყო საწყის დიზაინში. მიღება-ჩაბარების ძირითადი სამიზნეებია: საინჟინრო ქსელები, მაგ: HVAC – სავენტილაციო სისტემა, მისი ქსელი და მოწყობილობები. ელექტრო სისტემა, მაგ: ძაბვის გამანაწილებლები, სადისტრიბუციო ფარები, მცველი მექანიზმები, დამიწების… Read More »რას გულისხმობს სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული პროექტის მიღება/ჩაბარება

სამუშაო სივრცეებში უსაფრთხოების ნიშნები ახალი რეგლამენტის მიხედვით დარეგულირდება

  • by

2023 წლის პირველი იანვრიდან ძალაში შედის ახალი რეგლამენტი, – საქართველოს მთავრობის 457-ე დადგენილება – ტექნიკური რეგლამენტის − სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოების ან/და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე, რომლის მიხედვითაც, სამუშაო სივრცეში შესაბამისი უსაფრთხოების ნიშნები უნდა განთავსდეს. აღსანიშნია, რომ ეს რეგლამენტი ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში იქნა მიღებული და ის ახლოსაა ევროკავშირის 92/58/EEC დირექტივასთან. თავად ევროკავშირის ეს დირექტივა კი იყენებს ISO 7010 სტანდარტს უსაფრთხოების ნიშნების შესახებ. რეგლამენტის… Read More »სამუშაო სივრცეებში უსაფრთხოების ნიშნები ახალი რეგლამენტის მიხედვით დარეგულირდება

რატომ უნდა გაიაროთ შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი SafCo-ში?

  • by

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ახალ, ძალიან საპასუხისმგებლო პროფესიაში შემობიჯებამდე მიიღოთ სფეროს საუკეთესო განათლება და ცოდნა. ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი კარგად უნდა იცნობდეს ამ სფეროს მართვის პრინციპებს, მეთოდოლოგიებს, ინოვაციურ მიდგომებსა და საერთაშორისო თუ ლოკალურ საკანონმდებლო ნორმებს. წარმატებულ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებს უნდა ჰქონდეთ მრავალმხრივი უნარები და მუდმივი განვითარების სურვილი. ასე რომ, ამ სფეროში წარმატების ერთადერთი ფორმულაა, ფუნდამენტური და ხარისხიანი განათლების მიღება, რომელიც შემდეგ გამყარდება პრაქტიკული გამოცდილებით და მუდმივად განვითარდება ახალი… Read More »რატომ უნდა გაიაროთ შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი SafCo-ში?

პირველი ქართული პროგრამული უზრუნველყოფა შრომის უსაფრთხოებაში – SOFTWARE

  • by

საერთაშორისო გამოცდილება როდესაც ბრაიან უელჩმა (CMIOSH – ის შრომის უსაფრთხოების კრიზისული სიტუაციების მმართველი და On Safe Lines QHSE Software-ის დამფუძნებელი), პროფესიული უსაფრთხობის მიმართულებით 1990-იან წლებში თავისი კარიერა დაიწყო, მხოლოდ მცირე რაოდენობით არსებობდა გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების (EHS) პროგრამული სისტემები, რომლებსაც შეეძლოთ მონაცემების ეფექტურად შეგროვება, დახარისხება და დამუშავება. „ეს ჯერ კიდევ ქაღალდზე დაფუძნებული მიდგომა იყო და ხელმისაწვდომი პროგრამული სისტემები ძვირი იყო“, იხსენებს ის. ტრევორ ბრონსონი, ტორონტოში დაფუძნებული პროგრამული უზრუნველყოფის პროვაიდერი… Read More »პირველი ქართული პროგრამული უზრუნველყოფა შრომის უსაფრთხოებაში – SOFTWARE

რა არის ნახშირორჟანგის (CO2) მისაღები რაოდენობა სამუშაო ადგილებზე და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი მუდმივი მონიტორინგი?!

  • by

ნახშირორჟანგი, იგივე ნახშირბადის დიოქსიდი, CO2 და ოქსიდი C(IV) – ნახშირბადის უმაღლესი ჟანგეულია. ნახშირორჟანგი შედის ჰაერის შემადგენლობაში 0,03%-ით. იგი უფერული, ოდნავ მომჟავო სუნისა და გემოს მქონე აირია, რომლის სიმკვრივე 1,9 კგ/მ3-ია. ჰაერში ჭარბი რაოდენობით ნახშირორჟანგის მუდმივმა ზემოქმედებამ, რაც გულისხმობს მის შემცველობას 2000 ppm და მეტი ოდენობით,  შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი სიმპტომები, როგორიცაა თავის ტკივილი, ოფლიანობა და ქოშინი. ასევე ცნობილია, რომ სამუშაო სივრცეში  CO2-ის მაღალი კონცენტრაცია  ქმნის ვირუსული დაავადებების გავრცელების მაღალ რისკს. შენობაში… Read More »რა არის ნახშირორჟანგის (CO2) მისაღები რაოდენობა სამუშაო ადგილებზე და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი მუდმივი მონიტორინგი?!

საწარმოო ინციდენტის მოკვლევის ბრიტანული პრაქტიკა (მობილური ხარაჩო და ფატალური ინციდენტი)

  • by

ჟურნალი IOSH ესაუბრა სტივენ ჰარტლის – შენობების უსაფრთხოებისა და მშენებლობის მთავარ ინსპექტორს, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების აღმასრულებელ დირექტორს (HSE – ბრიტანეთი) ჯარიმა იყო ოთხწლიანი გამოძიებისა და სასამართლო პროცესის კულმინაცია. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ 16,000 ბრიტანული ფუნტი შესაძლოა, საკმაოდ მცირე ჯარიმად გამოიყურებოდეს სამუშაოზე ფატალური შემთხვევის შემდეგ, ეს კონკრეტული ინციდენტი გაცილებით რთული იყო თავისი შინაარსით და სპეციფიკით, ვიდრე მხოლოდ სათაურიდან ჩანს  „სიმაღლიდან ვარდნა’’ – ფატალური შემთხვევა. მობილური ხარაჩო თავდაპირველი ინციდენტი მოხდა 2017… Read More »საწარმოო ინციდენტის მოკვლევის ბრიტანული პრაქტიკა (მობილური ხარაჩო და ფატალური ინციდენტი)

საოფისე და სახლის ავეჯი

  • by

ავეჯთან დაკავშირებული საფრთხეები და რეკომენდაციები სახლი და ოფისი – ეს არის სივრცე, სადაც ყველაზე მეტ დროს ვატარებთ და სადაც თავს ყველაზე უსაფრთხოდ და დაცულად ვგრძნობთ. სამწუხარო რეალობაა, რომ შიდა ჰაერი ოფისსა თუ სახლში შეიძლება ორჯერ ან ხუთჯერ უფრო დაბინძურებული იყოს, ვიდრე ჩვენს სახლებს გარეთ. აშშ-ს გარემოს დაცვის სააგენტოს (EPA) შეფასებით, ქიმიურ ზემოქმედების საშუალოდ 72%-ს ადამიანი იღებს სწორედ სახლსა და ოფისში, რაც ნიშნავს, რომ შიდა ჰაერი გარემოს დამაბინძურებლების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა.… Read More »საოფისე და სახლის ავეჯი

მოგვწერეთ კითხვა

რეგისტრაცია

ტრენგიგზე რეგისტრაციისთვის ამოირჩეთ სასურველი სამართლებრივი პირი